03 فوریه

تعریف شبکه های اجتماعی مجازی چیست؟ Social Network

شبکه های اجتماعی: شبکه مجازی در علوم اجتماعی به بررسی روابط بین انسانها، گروههای انسانی و سازمانها می پردازد. لازم به ذکر است مبحث شبکه اجتماعی و شبکه اجتماعی مجازی بسیار نزدیک ولی متفاوت هستند و در حیطه جامعه شناسی و IT و بسیاری از علوم قابل بحث می باشند. شبکه اجتماعی مجازی مثل هر...
03 فوریه

دیجیتال مارکتینگ(Digital Marketing) چیست و چرا اهمیت دارد؟

دیجیتال مارکتینگ: دیجیتال مارکتینگ سبب ارتباط موثرتر با مخاطبین‌تان شده . واقعیت این است که مردم بیشتر نظر کسی را می‌پذیرند که خودش پیش از آن‌ها مشتری شما بوده، نه تعریف و تمجیدهای یک کمپانی را از کالای خودش؛ پس باید این تجربه را برای ایشان یادآوری کنید. در دنیای امروز دیگر مردم وقت‌شان را...